Home

Kinderen hebben veel baat bij muziekonderwijs. Ze krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze vorderingen maken op hun instrument, leren samen werken en maken kennis met verschillende culturele aspecten. Bovendien leren ze op een andere manier met verschillende disciplines in het basisonderwijs omgaan (rekenen, taal, geschiedenis).

Kinderen die les krijgen bij Music For Fun hoeven niet meer naar muziekles gebracht te worden, want er wordt lesgegeven op locatie.

Plezier in muziek maken is waar het vooral om gaat in de lessen, want met plezier iets doen, daar kun je heel veel mee bereiken!